กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

เหรียญทองคะแนนรวมรองอันดับ 1 การแข่งขันแกะสลัก

คหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทองคะแนนรวมรองอันดับ 1 การแข่งขันแกะสลัก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีนายสิวานันท์ ศรีทัน นางสาวปัทมปาณี สีสุราช และนางสาวจิดาภา สุภามาลา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับเหรียญทองคะแนนรวมรองอันดับ 1 การแข่งขันแกะสลักประเภททีม 3 คน ในงาน “Pattaya Hospitality Show 2019” วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมกับ ชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพ เมืองพัทยา สมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก