กิจกรรม

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะและมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการเรียนการสอนดีเด่น เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร