กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…คว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ และรับ23เหรียญ สูงเป็นอันดับ2 จากการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์“

คหกรรมศาสตร์…คว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ และรับ23เหรียญ สูงเป็นอันดับ2 จากการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์“

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 “พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2562 และมีพิธีปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผู้นำเชียร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองเชียร์ และเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จำนวน23เหรียญ สูงเป็นอันดับ2 ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยเหรียญทอง 7 เหรียญ เงิน 7 เหรียญ และทองแดง 9 เหรียญ โดยมี ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันและดูแลการฝึกซ้อม