กิจกรรม

กราบขอพรปีใหม่

กราบขอพรพระเทพคุณาภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ากราบนมัสการขอพรพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร