กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธุสาวดี จันทสี  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส ประเภททีมคู่หญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAMES 2020” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ สนามแข่ง มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี