กิจกรรมข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา รอบ 2 (ปวช.,ปวส)

        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบ 2 สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.เท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านระละเอียดเพิ่มเติม