กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ออกแบบและตัดเย็บชุดราตรี ได้รับรางวัล “BEST EVENING GROWN” ชุดราตรียอดเยี่ยมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ออกแบบและตัดเย็บชุดราตรี ได้รับรางวัล“BEST EVENING GROWN” ชุดราตรียอดเยี่ยมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพงษ์ บัวศรี นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เจ้าของผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดราตรีเพื่อใช้ในการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา รอบตัดสิน ในโอกาสนี้ได้รับรางวัล ชุดราตรียอดเยี่ยม “BEST EVENING GROWN” มีแนวความคิดการออกแบบตัดเย็บโดยการใช้ผ้าไทยของจังหวัดลพบุรีพร้อมตกแต่งลวดลายผ้าทั้งชุดด้วยการปักเลื่อมและลูกปัดเพื่อความสวยงามและเพิ่มคุณค่าให้กับชุดราตรี ซึ่งเทคนิคการตกแต่งชุดดังกล่าวเป็นผลงานส่วนหนึ่งของวิชา“ศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้า” โดยมี ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา