กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

การแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

ขอแสดงควายินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงควายินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” จ.ชลบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เป็นผู้ควบคุมทีม ซึ่งนักกีฬาบาสเกสบอลเป็นนักกีฬาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563