ข่าวประกาศ

เปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2563

ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา คุณวุฒิการศึกษา ม.6 และโควตา รอบ 2 คุณวุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

▶️ เปลี่ยนแปลงจากการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้สมัครดำเนินการส่งใบแสดงผลการศึกษา หรือ ทรานสคริป
– ระบุชื่อ นามสกุล
– สาขาวิชาที่สมัคร
– รหัสผู้สมัคร

✳️✳️มาที่ E-mail : orngam.p@rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ☎️ 02- 6653888 ต่อ 5235 หรือ 089-2260316