กิจกรรมข่าวประกาศ

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (รอบเพิ่มเติม) 

รับสมัครนักศึกษา

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (รอบเพิ่มเติม)

📚📚สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2563

💰💸ลดค่าเทอม 10% ภาคเรียน 1/2563 เหลือเพียง 36,000 บาท

🌐รายละเอียด ปฏิทินการรับสมัคร 

🌐 สมัครออนไลน์  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

รับสมัครนักศึกษา