กิจกรรมข่าวประกาศ

TCAS รอบ 5

Rmutp

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบ 5 สำหรับวุฒิม.6 ตั้งแต่วันที่ 9-22 มิถุนายน 2563

🌐รายละเอียดการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
▶️ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/T5-63.pdf

📌สมัครผ่านระบบ www.rmutp.ac.th 

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3888 ต่อ 5235,5236 ,089-2260316