กิจกรรม

ศิษย์เก่าราชมงคล ถ่ายทอดความภาคภูมิใจในเรื่องราว”ลูกราชมงคล”

ศิษย์เก่าราชมงคล ถ่ายทอดความภาคภูมิใจในเรื่องราว”ลูกราชมงคล”
                 พลโทหญิงสุบงกช หัสถาดล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายเชฏฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์ (เชฟฮูโต๋) founder executive chef ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ“ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกราชมงคล” เพื่อประกอบการจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร