กิจกรรม

บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา“ เมื่อ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศุนย์พณิชยาการพระนคร