กิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ รายการ “ซื้อมั้ย Buy it Now!”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาการแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยทีมอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.พระนคร ได้พัฒนาน้ำซอสเย็นตาโฟจากสีสกัดบีทรูท  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ รักษ์โลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พิชิตใจกรรมการทั้ง 5 ท่าน คว้า 5 ดาว ได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการ “ซื้อมั้ย Buy it Now!” ออกอากาศทาง เมื่อ 15 ตุลาคม 2563  Facebook, YouTube เพจ Woody https://www.facebook.com/watch/?v=335140310918197