กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยแก่นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ คณะทูต ใน“งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 10  

คหกรรมศาสตร์…ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยแก่นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ คณะทูต ใน“งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 10

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานเปิดงาน“มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10” การแสดงมหกรรมผ้าไหมไทย ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดแสดงแฟชั่นโชว์ Grand Fashion Show Extravaganza จากนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย จำนวน 62 ประเทศ

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมแก่นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์คณะทูต จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย  สาธารณัฐมอลตา สาธารณรัฐคูเวต สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐคิวบา  และประเทศฟิลิปปินส์  โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมงาน“มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพเรือ