กิจกรรมข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota (สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ม.6)
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 28 เมษายน 2564
สมัครผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
รายละเอียดการรับสมัคร