กิจกรรม

เครื่องหอมไทยคลายร้อน

คหกรรมศาสตร์ …ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้ เรื่อง “เครื่องหอมไทยคลายร้อน”
         อาจารย์กิตติ ยอดอ่อน อาจารย์ประจำสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์วาไรตี้ เรื่อง “เครื่องหอมไทยคลายร้อน” เมื่อ 2 เมษายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร   กำหนดเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์วาไรตี้ ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564