กิจกรรม

รายการชีวิตชีวา ช่อง 3 HD ถ่ายทำการเผยแพร่การทำอาหารไทยและอาหารเพื่อสุขภาพ

รายการชีวิตชีวา ช่อง 3 HD ถ่ายทำการเผยแพร่การทำอาหารไทยและอาหารเพื่อสุขภาพ
            รองศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่การทำอาหารไทยและอาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านรายการ “ชีวิตชีวา”ช่วงอาหารดี มีสุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 HD ช่อง 33
             โดยรองศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ เผยแพร่การทำยำส้มฉุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก เผยแพร่การทำแกงรัญจวน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม เผยแพร่การทำธัญพืชครีมน้ำผึ้ง เมื่อ 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
กำหนดออกอากาศในเดือน มิถุนายน 2564 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 HD