กิจกรรมข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ FAST TRACK วุฒิ ปวช. ปวส

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

🚪เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ FAST TRACK วุฒิ ปวช. ปวส
📅รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิ.ย. 64 มาสมัครกันเยอะๆนะ
📝สนใจสมัครได้ที่📝
FB : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร https://www.facebook.com/RmutpHec.AAR/