กิจกรรม

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรราทาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรราทาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรราทาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/PVZjVLMHjSQrnhM17 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564