กิจกรรม

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ Vdo Presentation

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ Vdo Presentation เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยายในงาน“Italian Design Day”
แนวคิด Fashion Sustainability Craftsmanship
ขอขอบคุณทุกภาคส่วน