กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ศิษย์เก่า คหกรรมศาสตร์…เจ้าของห้องเสื้อ Worachai Couture ได้รับคัดเลือกสู่รอบเชิงลึกโครงการ Born Strong

ศิษย์เก่า คหกรรมศาสตร์…เจ้าของห้องเสื้อ Worachai Couture ได้รับคัดเลือกสู่รอบเชิงลึกโครงการ Born Strong โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายวรชัย สุดจินดา ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย รุ่น 48 เจ้าของห้องเสื้อ Worachai Couture เข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 เจ้าของธุรกิจด้านแฟชั่น โดยประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบเชิงลึกในโครงการ Born Strong และได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพการสร้างแบรนด์เข้มข้นด้านโมเดลระดับสากล การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด Digital Marketing และถ่ายแบบลงปกนิตยสารแพรวเวดดิ้ง นิตยสารชั้นนำ