กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รายการ “Young เจ๋ง” NBT 2HD ถ่ายทำเรื่องราวแชมป์แกะสลัก นายสิวานันท์ ศรีทัน

รายการ “Young เจ๋ง” NBT 2HD ถ่ายทำเรื่องราวแชมป์แกะสลัก นายสิวานันท์ ศรีทัน นศ.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

                    รายการ Young เจ๋ง สถานีโทรทัศน์NBT 2HD ถ่ายทำผลงานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ของนายสิวานันท์ ศรีทัน“ทีเจ”นักศึกษาผู้มีใจรักในงานแกะสลักผักและผลไม้ โดยมีอาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับความสามารถและความภาคภูมิใจของนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
มีกำหนดออกอากาศเดือน ตุลาคม 2564 ทางช่อง NBT 2HD