กิจกรรมข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 รอบ TCAS 1 : Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
📍 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565
📝รอบ TCAS 1 : Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) โดยใช้วุฒิการศึกษา (ม.6) ในการสมัคร 🗓️ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 มกราคม 2565