กิจกรรม

อธิการบดีเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณาจารย์ในการจัดดอกไม้เวทีที่ประทับ

อธิการบดีเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณาจารย์ในการจัดดอกไม้เวทีที่ประทับ

                           ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย สนทนาออนไลน์เพื่อชื่นชมและให้กำลังใจการเตรียมการของคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการจัดดอกไม้เวทีที่ประทับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 35 โดยมี อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บรรยายสรุปรูปแบบและความพร้อมในการจัดเตรียมและนำทีมเข้าจัดสถานที่จริงใน วันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี