ข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ FAST TRACK วุฒิ ปวช. ปวส. และ ม.6 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
📌เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2565 รอบ FAST TRACK วุฒิ ปวช. ปวส. และ ม.6
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 มิ.ย. 65 มาสมัครกันเยอะๆนะ
👉👉สนใจสมัครได้ที่ https://lin.ee/4B23ez0
FB : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทค โนโลยีคหกรรมศาสตร์
มทร.พระนคร https://www.facebook.com/RmutpHec.AAR/
#คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
#ฝ่ายวิชาการและวิจัย
#โชติเวช
#รับสมัครนักศึกษา