กิจกรรม

กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ (วันเข้าพรรษา)

กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ (วันเข้าพรรษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม แด่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณุโณ) เจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘ (ธรรมยุต) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๙ รูป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรม

ในการนี้งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดตกแต่งต้นเทียน เมื่อวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดโสมนัสวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร