กิจกรรม

ดอกไม้อาลัย

ดอกไม้อาลัย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (โชติเวช) จัดดอกไม้พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสมาน คงคาฉุยฉาย บิดาของ รศ.บุษรา สร้อยระย้า อดีตรองอธิการบดี มทร.พระนคร และอดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม โดยมี นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565