กิจกรรมข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

TCAS 1 Portfolio 66

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 ถึง 23 ม.ค. 66

https://regis.rmutp.ac.th/upload/file66/T1-66.pdf

โควตา รอบที่ 2

ระดับปริญญาตรี วุฒิ ปวช.ปวส. โควตา รอบที่ 2

https://regis.rmutp.ac.th/upload/file66/Q266-Bec_Detail.pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รับตรง รอบที่ 1 และโควตา รอบที่ 2

https://regis.rmutp.ac.th/upload/file66/Q266-Voc_Detail.pdf

สมัครผ่านเว็บไซต์

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

ขั้นตอนการสมัคร

https://regis.rmutp.ac.th/…/HowToRegister_forNewMember.pdf

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

https://admission.rmutp.ac.th/

โทร. 02-665-3777 ต่อ 5235 ,8254  (ในวันและเวลาราชการ)

inbox facebook :คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร