กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MISS CONGENIALITY QUEEN RMUT 2023 ศรีวิชัยเกมส์  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับ (น้องปอย) ธัญชนิต จิตราภิรมย์ นักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MISS CONGENIALITY QUEEN RMUT 2023 จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ศรีวิชัยเกมส์