กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ประชุมหารือ เจรจาความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) และการบูรณาการร่วมระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ประชุมหารือ เจรจาความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) และการบูรณาการร่วมระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย

             ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ให้การต้อนรับ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และคณะ ทั้งนี้ได้นำสถานประกอบการเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด (ร้านซานตาเฟ่) บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด มหาชน (ร้านขนมอาฟเตอร์ยู) บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (ร้านTaco bell) บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด บริษัทสีฟ้ากรุ๊ป จำกัด บริษัท ดีวานา ควิซีน จำกัด และ บริษัทไทยยามาซากิ จำกัด (ร้านขนมยามาซากิ) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เจรจาความร่วมมือทางการศึกษา(MOU) และการบูรณาการร่วมระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย รับนักศึกษาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) เทียบโอนและทวิภาคี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์