กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

การแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษาทีได้รับรางวัลจาก

การแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023 ในงาน “THAIFEX – Anurag Asia 2023”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินกับนายปารเมศ สายสุทธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4     สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ  Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023 ในงาน “THAIFEX – Anurag Asia 2023” ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รับรางวัล The winner ในรายการ Real California Milk PIZZA Challenge ตัดสินโดยสมาคมเชฟโลก มีกว่า11 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน และนักศึกษาได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในรายการ International Pizza Competition 2024 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • นายจิระเดช เหล่าอาจ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน THAIFEX-ANUGA ASIA โจทย์ Main Course Plant Base Challenge Junior Chef รับรางวัล A DIPLOMA
  • นายอริญชย์ มหิทธิภิญโญ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน THAIFEX-ANUGA ASIA โจทย์ Main Course Duck Challenge Junior Chef รับรางวัล A DIPLOMA