กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงสาธิตและจำหน่าย ขนมเบื้องญวน ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี”

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงสาธิตและจำหน่าย ขนมเบื้องญวน ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี” กรุงรัตนโกสินทร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดสาธิตและจำหน่าย “ขนมเบื้องญวน” ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี” กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เยี่ยมชมการสาธิตการทำขนมเบื้องญวน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และบุคลากรฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดแสดระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และ บริเวณโรงละครแห่งชาติ