กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) คว้า 1 เหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการประกอบอาหาร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) คว้า 1 เหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการประกอบอาหาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายภานุพงศ์ ใยยอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 (เหรียญเงิน) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (WorldSkills Thailand National Competition 2023) สาขาการประกอบอาหาร (Cooking) ระหว่างวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนหนึ่งในสองคนไปแข่งขันในระดับอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อไป โดยมี ผศ.เชาวลิต อุปฐาก ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม ผศ.ดร.ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์บุญยนุช ภู่ระหงษ์ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มอบทุนในการฝึกซ้อมการแข่งขัน