กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคว้ารางวัล A DIPLOMA Makro Mystery Box Chef Challenge 2023

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…คว้ารางวัล A DIPLOMA ในรายการ Makro Mystery Box Chef Challenge : Professional Chef Class & Junior Chef Class (Individual) 2023

           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดี กับนายอริญชย์ มหิทธิภิญโญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เทียบโอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รางวัล A DIPLOMA ในรายการ Makro Mystery Box Chef Challenge : Professional Chef Class & Junior Chef Class (Individual) 2023 ประเภทเมนูอาหารไทยจานหลัก (Main Course) 1 เมนู โดยใช้วัตถุดิบจากกล่องสุ่มวัตถุดิบปริศนา ประกอบด้วย 1 กล่องสุ่มวัตถุดิบจากโปรตีน และ 1 กล่องสุ่มจากวัตถุดิบเสริม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร แจ้งวัฒนะ