กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

Congratulations นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…คว้ารางวัลชนะเลิศ

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล DIPLOMA ในการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินกับนายปารเมศ สายสุทธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการปรุงอาหารไทย เสิร์ฟแบบจานหลัก (Main Course) จากวัตถุดิบปริศนา ระดับเยาวชน (ได้เป็นตัวแทนภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป) และนายจิระเดช เหล่าอาจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับรางวัล DIPLOMA รายการปรุงอาหารไทย เสิร์ฟแบบจานหลัก (Main Course) จากวัตถุดิบปริศนา ระดับเยาวชน ในการการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ แม็คโคร สาขาขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นผู้ฝึกซ้อม