กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) คว้า 4 รางวัล การประกวดการแข่งขันการแกะสลัก จัดสวนหย่อม ระดับนานาชาติ ในงาน” Food and Hospitality Thailand 2023″

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) คว้า 4 รางวัล การประกวดการแข่งขันการแกะสลัก จัดสวนหย่อม ระดับนานาชาติ ในงาน” Food and Hospitality Thailand 2023″

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 3 รางวัลจากการประกวดการแข่งขันการแกะสลัก จัดสวนหย่อม ระดับนานาชาติ ในงาน Food and Hospitality Thailand 2023 เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเภททีม และประเภทรายบุคคล ดังนี้ ประเภททีม ได้แก่ 🥇 รางวัลเหรียญทอง โดยนายพีระวิทย์ ลาภโชค นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 🥇รางวัลเหรียญทอง โดยนางสาวณัฐาภรณ์ ชัยมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิขาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประเภทรายบุคคล ได้แก่ 🥇รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 2 โดยนายพีระวิทย์ ลาภโชค นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 🥈รางวัลเหรียญเงิน โดยนางสาวณัฐาภรณ์ ชัยมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิขาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์