กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…โชว์ผลงานสิงประดิษฐ์ จากพลาสติกกำพร้า และชุดตุ๊กตาจากใบตอง ทางช่อง One 31

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…โชว์ผลงานสิงประดิษฐ์ จากพลาสติกกำพร้า และชุดตุ๊กตาจากใบตอง ทางช่อง One 31

ดร.สุชีรา ผ่องใส หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยอาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ และนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ โชว์ผลงานการประดิษฐ์ พลาสติกกำพร้า : โดยการสร้างสรรค์เครื่องประดับจากลวดลายกระเบื้องเคลือบสี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และชุดตุ๊กตาจากใบตอง จากรายวิชาผลิตภัณฑ์งานใบตอง โดยนำเสนอในแนวคิด “สไตล์ยุควิตอเรีย” ประดิษฐ์ ด้วยเทคนิคการเย็บ การพับ การถัก การสานและการกดลาย ตัวกระโปรงใช้วิธีการพับและเย็บจนเป็นชิ้นตามแบบจริงของชุด ผ่านรายการข่าวเที่ยงช่องวัน “ช่วงข่าวรอบวัน” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ GMM25-GMM Studio อาคารจีเอ็มเอ็ม (ช่อง One 31) ติดตามได้ทาง https://www.facebook.com/onenews31/videos/1121803332132386/?mibextid=zDhOQc