กิจกรรมข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

📣คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
📌 เปิดรับสมัคร 20 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน 2566
💜ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิม.3)
💜ระดับปริญญาตรี (วุฒิม.6 ปวช.และปวส.)
📍*ราชมงคลพระนคร เปิดรับตรง ไม่เข้าระบบ TCAS 🎓 สำหรับน้อง ๆ ม.6 สมัครได้ทุกรอบ
ระบบ รับสมัครนักศึกษาใหม่