กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) รับมอบผลิตภัณฑ์กะทิยูเอชที ตรา “อร่อย-ดี” เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) รับมอบผลิตภัณฑ์กะทิยูเอชที ตรา “อร่อย-ดี” เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

                  บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์กะทิยูเอชที ตรา “อร่อย-ดี” ไม่มีการเติมวัตถุกันเสียมอบผลิตภัณฑ์กะทิยูเอชที ตรา “อร่อย-ดี” เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
                 ทั้งนี้ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้รับมอบผลิตภัณฑ์กะทิยูเอชที ตรา “อร่อย-ดี” เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566