กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…โชติเวช ร่วมพิธีแถลงข่าว “มวยเฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์”

คหกรรมศาสตร์…โชติเวช ร่วมพิธีแถลงข่าว “มวยเฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันมวยไทย ในโครงการ “มวยเฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน