ข่าวประกาศ

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สาธิตการอาหารเมนูข้าว ในงาน “กินข้าวเป็นไหม” ณ เซ็นทรัลพระราม 3

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สาธิตการอาหารเมนูข้าว ในงาน “กินข้าวเป็นไหม” ณ เซ็นทรัลพระราม 3

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากบริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม ให้ดำเนินการจัดสาธิตอาหารเมนูข้าว ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่-ยำไก่ย่างขมิ้น ข้าวสังข์หยด-แกงนอกหม้อและข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ (ผัดสมุนไพร) ในงาน “กินข้าวเป็นไหม”การรังสรรค์เมนูอาหารกับข้าวไทย และสินค้าชุมชนจากเกษตรกร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ บูธบริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด เซ็นทรัลพระราม 3 โดยมีผศ.สุพรรณิการ์ โกสุม และ ผศ.นันทวัน ชมโฉม อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมสาธิตงานดังกล่าว