กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สาธิตอาหารรสเลิศประจำแต่ละรัชสมัย “งานเฉลิมฉลองครบรอบการดำเนินธุกิจในประเทศไทยปีที่ 145 ของ บริษัท บี.กริม”

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สาธิตอาหารรสเลิศประจำแต่ละรัชสมัย รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “งานเฉลิมฉลองครบรอบการดำเนินธุกิจในประเทศไทยปีที่ 145 ของ บริษัท บี.กริม”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานงานเฉลิมฉลองครบรอบการดำเนินธุกิจในประเทศไทยปีที่ 145 ของ บริษัท บี.กริม องค์กรที่อยู่เคียงคู่สั่งคมไทย จากรากฐานปรัชญาการ ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ภายใต้ชื่อ “บี.กริม 145 ปี แห่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี รับใช้และเติบโตเคียงข้างกับประเทศไทย” ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัดมหาชน ให้ดำเนินการสาธิตอาหารรสเลิศประจำแต่ละรัชสมัย ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 10 ภายในนิทรรศการ “145 ปี บี.กริม” เพื่อรับเสด็จพระราชดำเนิน และเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาหารที่จัดแสดงประกอบด้วย เมนูอาหารรสเลิศในรัชกาลที่ 5 นำเสนอเมนู หมี่กรอบเสวยสวรรค์ ฝอยทอง ข้าวขวัญ และกระเช้าสีดา รัชกาลที่ 6 ข้าวตังหน้าตั้ง และมะกรูดแช่อิ่มลอยแก้ว รัชกาลที่ 7 ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย และดาราทอง รัชกาลที่ 8 นกกระจาบแตกรัง และขนมนึ่ง (ขนมกล้วย ขนมตาล ขนมมัน) รัชกาลที่ 9 ไข่พระอาทิตย์ กล้วยหักมุกเชื่อม ส้มตำไทย ส้มตำอีสาน และเมนูไข่(ไข่เค็ม ไข่ลวก ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่เยี่ยวม้า ไข่หวานต้มขิง) รัชกาลที่ 10 ยำปลากุเลา ข้าวเหนียวมะม่วง และต้มข่าไก่ รวมถึงอาหารบุฟเฟ่ต์ได้แก่ ข้าวบุหรี่ และแกงมัสมั่นไก่ โดยมีผศ.ดร.ธนภพโสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร