กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…สาธิตการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ในงาน“ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ICONSIAM

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…สาธิตการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ในงาน“ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ICONSIAM

คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน“ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY” ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในการนี้ คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สาธิตการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติกระทงข้าวโพด และอาจารย์บุญยนุช ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดทำกระทงขนมปัง แก่ผู้ชมงาน และจัดทำกระทงนางนพมาศ ให้แก่ นางนพมาศประจำปี 2566 “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” จัดทำโดย นายเกียรติศักดิ์ คงเอียง เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี และกระทงลอย สำหรับแขก VIP จำนวน 50 ใบ จัดทำโดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม