กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…คว้า 3 รางวัล การประกวดการประดิษฐ์กระทง วัดอรุณราชวรราราม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…คว้า 3 รางวัล การประกวดการประดิษฐ์กระทง วัดอรุณราชวรราราม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ รับ 3 รางวัลจากการประกวดกระทง ในงาน “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ได้แก่นายศิริ ศักดิ์ประโคน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ นางสาวกฤติกา เกร็งซื่อ นางสาวกฤติมา เกร็งซื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ และนายธัชพล วงษ์ชมพู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ได้แก่ นายพีระวิทย์ ลาภโชค และนายทนงศักดิ์ บุญจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 3. รางวัลชมเชย การประกวดกระทง ประเภทสร้างสรรค์ ได้แก่นายภูสิทธิ์ สุดหอม นายภานุพงษ์ เพชรดีคาย และนายจารุวิชญ์ ธัญญเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์