กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

สอบรับทุน สนับสนุนโครงการฝึกงานวิชาชีพ ณ สหรัฐอเมริกา (Internship / Trainee in USA) 

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่สอบผ่านและได้รับทุน สนับสนุนโครงการฝึกงานวิชาชีพ ณ สหรัฐอเมริกา (Internship / Trainee in USA)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดี กับ นายธนคมน์ งามเนรมิตดี นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานวิชาชีพ ณ สหรัฐอเมริกา (Internship/Trainee in USA) รับทุนสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท จากโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ International Education Exchange Thailand (IEE, Thailand) ทั้งนี้นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกงานในสาขาอาหารและโภชนาการ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ฝึกงานในแผนกครัว โรงแรม Seminole Hard Rock Casino Tampa โดยระยะเวลาในการฝึกงานเป็นเวลา 12 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยมีกำหนดเดินทางในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอวยพรให้นักศึกษาเดินทางปลอดภัย