กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงอาหารไทยในงาน “โปโลการกุศล Thai Polo Open 2024”

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงอาหารไทยในงาน “โปโลการกุศล Thai Polo Open 2024”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการจัดแสดงและจัดเลี้ยงอาหารและขนมไทย ในงาน “โปโลการกุศล Thai Polo Open 2024” การแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้แก่ ข้าวบุหรี่ หมี่กรอบเสวยสวรรค์ ขนมลูกชุบ มะกรูดแช่อิ่มลอยแก้ว และก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แห้งโบราณ โดยมีอาจารย์บุญยนุช ภู่ระหงษ์ จัดข้าวบุหรี่ อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ จัดทำมะกรูดแช่อิ่มลอยแก้ว อาจารย์ศิวกร ตลับนาค และดร.จักรกฤษณ์ ทองคำ จัดทำ หมี่กรอบ ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แห้งโบราณ และขนมลูกชุบ เมื่อ 20 มกราคม 2567 ณ บี.กริม คันทรี คลับ พัทยา