กิจกรรม

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์โชติเวช

คหรรมศาสตร์…ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์โชติเวช ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์โชติเวช ได้แก่ พระเจดีย์ทรงเครื่อง รูปปั้นสัมฤทธิ์คุณต่วน โชติเวช และศาลเทพารักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร