กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (โชติเวช) จัดดอกไม้พิธีพระราชทานเพลิงศพ

จัดดอกไม้พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (โชติเวช) จัดดอกไม้พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณสุวรรณา บางท่าไม้ พี่สาว รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ดำเนินการโดย คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567