กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดสาธิตผลงานศิลปหัตถกรรม ในงาน “งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advance Network (APAN57)”

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดสาธิตผลงานศิลปหัตถกรรม ในงาน “งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advance Network (APAN57)”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการจัดแสดงสาธิตผลงานศิลปหัตถกรรม ในงาน “งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advance Network (APAN57) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ จัดแสดงสาธิตและworkshop ศิลปหัตถกรรม ได้แก่ เพ้นท์ร่ม พวงกุญแจปลาผ้าบาติก และสานปลาตะเพียนใบลานและผ้าขาวม้า ในกิจกรรม Welcome Dinner เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องพญาไท 1-2 ชั้น 6 โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไทย